Kancelaria Radcy Prawnego - Piotra Muzyki

O kancelarii

Piotr Muzyka

radca prawny

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Obecnie zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym w szczególności  w sprawach rodzinnych, spadkowych i sporów cywilnych oraz obsługą podmiotów gospodarczych.

Posiadam doświadczenie z zakresu prowadzenia windykacji należności, obsługi sektora bankowego i SKOK, obsługi podmiotów gospodarczych związanych z branżą produkcyjną, handlową i budowlaną oraz obsługi Zakładów Opieki Zdrowotnej i POZ.
Współpracowałem z zagranicznymi Kancelariami prawnymi w związku z tworzeniem oddziałów spółek handlowych m.in. w Czechach, Słowacji, Grecji, Ukrainie, Finlandii. Prowadziłem due dilligence legal spółek grupy kapitałowej branży IT.

W czasie studiów prawniczych oraz w trakcie odbywanej aplikacji radcowskiej przy okręgowej izbie radców prawnych w Katowicach, współpracowałem z kilkoma renomowanymi kancelariami prawnymi w zakresie szeroko pojętej obsługi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz sporów sądowych.

W tamtym okresie zdobywałem także doświadczenie przy obsłudze jednego z największych krajowych przedsiębiorstw z branży IT, gdzie prowadziłem bieżącą obsługę prawną spółki. Czynnie wspomagałem również procesy zmian kapitałowych i strukturalnych spółki.

Dodatkowo kilkakrotnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego z unii europejskiej uczestniczyłem i prowadziłem cykl wykładów, szkoleń, warsztatów oraz konsultacji indywidualnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Wspierałem tym samym swą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem lokalne stowarzyszenia i fundacje działające w tym zakresie.

Główne obszary praktyki: rozwody, spory sądowe cywilne i gospodarcze, prawo handlowe, prawo rodzinne i spadkowe, nieruchomości, windykacja należności, umowy, spadki, nieruchomości.

Zapewniam stałą, kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawną osobom fizycznym w ramach indywidualnych jednorazowych zleceń.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych.

Powierzone mi informacje są bezwzględnie i bezterminowo chronione tajemnicą radcowską.

Nieustannie podnoszę moje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Języki: polski, angielski