Kancelaria Radcy Prawnego - Piotra Muzyki

Osoby prawne | Podmioty gospodarcze

1

Usługi w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych są zróżnicowane w zależności od charakteru przedsiębiorstwa mogą przybrać formę, m.in. pełnej obsługi dokumentacji związanej z rejestrami lub ewidencjami, stałym opiniowaniu umów, czy reprezentowaniu przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.

2

Dla osób prawnych | podmiotów gospodarczych oferuję między innymi:

 • przygotowywanie, analizę i opiniowanie umów handlowych,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego w KRS
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie
 • konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych pracodawcy,
 • sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
 • udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów oraz realizacji kontraktów,
 • reprezentację w sporach zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i sądowego,
  bieżące konsultacje problematycznych zagadnień,
 • reprezentację Klientów w sporach z dłużnikami,
 • przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,
 • obsługę zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń,
 • prowadzenie postępowań dotyczących uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał,
 • wprowadzanie zmian w umowach spółek prawa handlowego oraz zgłoszenia w tym zakresie do KRS,
 • łączenie, podział, przekształcenia i likwidację spółek prawa handlowego.