Kancelaria Radcy Prawnego - Piotra Muzyki

Rozwody

»

W mojej Kancelarii prowadzę sprawy rozwodowe w pełnym wymiarze.
Doświadczenie, które posiadam w tym zakresie, pozwala na zaproponowanie indywidualnych i optymalnych rozwiązań uwzględniających w jak największym stopniu dobro moich klientów jak i ich dzieci.


Sąd wydając wyrok rozwodowy może to uczynić albo z orzekaniem o winie małżonków, albo bez orzekania o winie. Małżonkowie mogą także zostać skierowani do mediacji, celem wspólnego wypracowania warunków rozwodu w sposób ugodowy.


Na każdym etapie pomagam moim Klientom ocenić materiał dowodowy, który posiadają, celem jego analizy pod kątem skuteczności w zakresie przekonania Sądu do zajętego stanowiska.
Staram się dokładnie wyjaśnić na czym polega pojęcie winy w rozpadzie związku małżeńskiego, oraz jego konsekwencjach, co pozwala podjąć moim Klientom najbardziej optymalne decyzje i rozwiązania, przy całkowitym ich zrozumieniu, w absolutnej dyskrecji oraz przy uwzględnieniu wyjątkowych okoliczności i emocji, jakie są związane z prowadzeniem tego rodzaju postępowań.


W zakresie obsługi sprawy rozwodowej znajdują się wszystkie czynności zmierzające do do ustalenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania określonego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, uregulowania osobistych kontaktów z dzieckiem, a także określenia obowiązku alimentacyjnego. Pomagam również ocenić, czy w ramach sprawy rozwodowej zasadnym jest jednoczesne żądanie podziału majątku małżeńskiego.