Kancelaria Radcy Prawnego - Piotra Muzyki

Windykacja należności

1

W ramach działalności Kancelarii oferuję Państwu kompleksowe dochodzenie należności począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.

2

Do podejmowanych przeze mnie  działań związanych z windykacją zaliczyć można między innymi:

  • kontakt telefoniczny z dłużnikiem oraz sporządzenie wezwań do zapłaty,
  • zawarcie ugody z dłużnikiem,
  • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego
  • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu
  • przygotowywanie pism, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itp. w trakcie procesu, aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego
  • wystąpienie do Sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
  • odpowiedni wybór Komornika i skierowanie sprawy do egzekucji przymusowej,
  • nadzorowanie czynności podejmowanych przez komornika,
  • uzgodnienie z komornikiem jak najszybszego wydania postanowienia o nieściągalności długu, pozwalającego na wpisanie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu.

3

Moim priorytetem jest także bieżące informowanie Klienta o podjętych czynnościach przez sądy i komorników oraz o ich efektach, co znajduje swój wyraz w okresowych raportach.
Raport taki sporządzany jest w formie pliku elektronicznego i jest przesyłany pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.

4

Dodatkowo oferuję także  możliwość opatrywania wystawianych przez Klienta faktur pieczęcią monitorującą, której celem jest motywacja i zdyscyplinowanie kontrahentów do systematycznego regulowania należności i ograniczenie tym samym płatności przeterminowanych.